Hội thảo Forex trực
tuyến từ T4Trade

Đăng ký và tận hưởng hội thảo forex trực tuyến miễn phí của chúng tôi

Nâng cao kỹ năng với các hội thảo
forex trực tuyến miễn phí của chúng tôi

Hưởng lợi từ hội thảo giao dịch forex
trực tuyến miễn phí của chúng tôi

Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn

Tiếp cận dịch vụ đào tạo giao dịch
từ các chuyên gia hàng đầu.

Khám phá các chiến lược khác nhau

Tìm hiểu cách phân tích thị trường và
lên kế hoạch giao dịch.

Phiên hỏi đáp trực tiếp

Nhận câu trả lời cho tất cả các câu
hỏi của bạn ngay lập tức.

Giảng viên của chúng tôi

Andreas Charalambous,
Nhà phân tích thị trường

Andreas tốt nghiệp Đại học Dundee và được cấp bằng Thạc sĩ Tài chính & Ngân hàng và bằng Cử nhân Kế toán & Tài chính năm 2017. Trước khi gia nhập T4Trade với tư cách là nhà phân tích thị trường vào năm 2022, ông đã làm việc trong ngành Forex hơn 5 năm ở các bộ phận Môi giới và Giao dịch, tiếp xúc với bộ phận quản lý rủi ro của các công ty đầu tư. Andreas là một nhà bình luận tích cực về tin tức tài chính, đưa ra các đánh giá thị trường hàng ngày, thực hiện phân tích kỹ thuật hàng ngày đối với nhiều công cụ tài chính khác nhau và tổ chức hội thảo trực tuyến giáo dục cho các nhà giao dịch của công ty.

Ahed Al Nabwani,
Nhà phân tích thị trường

Ahed Al Nabwani là nhà phân tích thị trường chứng khoán và nhà kinh tế với hơn 6 năm kinh nghiệm trên thị trường Forex. Phân tích của ông dựa trên dữ liệu kinh tế toàn cầu và kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Ông có bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

Kaylene Lee,
Senior Market Analyst

Kaylene Lee is a senior market analyst at Everest Fortune Group. She specialises in technical and fundamental analysis with a particular focus on FX along with Equities. Her expertise is in scalping the lower time frames (M5, M15) using a wide range of indicators to determine confluence and confirmation levels.

Bạn có câu hỏi?

Hãy gửi email tới webinars@t4trade.com và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong những hội thảo trực tuyến này không nên được coi là tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư mà chỉ là tài liệu giáo dục. Tài liệu này chỉ là quan điểm cá nhân của (các) tác giả và chưa xét đến mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng. T4Trade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ nào phát sinh từ những thông tin có tại đây.

T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.