The trade4trade logo symbolizing global trade

Liên hệ với chúng tôi

T4Trade Logo on a Black Background: A Striking Emblem of Financial Excellence and Trading Precision
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion

Làm thế nào chúng tôi giúp đỡ bạn?

Bạn muốn liên lạc? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn mức độ hỗ trợ tuyệt đối cho bất kỳ yêu cầu nào.

 

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đáp ứng và vượt qua sự mong đợi của khách hàng bằng cách cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ hiệu quả. Chúng tôi tự hào có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng bản địa bằng hơn 30 ngôn ngữ và phục vụ từng khách hàng bằng ngôn ngữ của họ. Chúng tôi hiểu rằng giao dịch là một nỗ lực đòi hỏi khắt khe, vì vậy chúng tôi cố gắng luôn sẵn sàng 24/5 và cung cấp câu trả lời hữu ích và thông tin cho tất cả các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và mong nhận được phản hồi từ bạn.

Liên lạc

Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.