TradeCopier là gì?

TradeCopier là một dịch vụ sao chép giao dịch,, trong đó bạn có thể trở thành Người theo dõi chiến lược và mở rộng danh mục đầu tư bằng cách sao chép các chiến lược thành công của những nhà giao dịch hàng đầu.

Mặt khác, bạn cũng có thể trở thành Nhà cung cấp chiến lược và nhận khoản phí hiệu suất khi cho phép các nhà giao dịch khác sao chép các giao dịch của bạn.

T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.