The trade4trade logo symbolizing global trade

Economic Calendar của Trading Central

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Economic Calendar của Trading Central cung cấp những gì?

Không chỉ là biểu đồ tĩnh hoặc bản xem trước

Economic Calendar của Trading Central cung cấp các thông tin kinh tế theo thời gian thực, giúp các nhà giao dịch theo dõi và phản ứng với các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Liên kết biểu đồ FX với các sự kiện

Hơn 115 biểu đồ forex được liên kết với các sự kiện kinh tế khác nhau, giúp các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi các cặp tiền tệ thông qua báo giá theo thời gian thực và đưa ra quyết định nhanh chóng.