The trade4trade logo symbolizing global trade

Về chúng tôi

A woman holding a laptop with the word "trade" on the screen
T4Trade Logo on a Black Background: A Striking Emblem of Financial Excellence and Trading Precision
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là công ty hàng đầu thế giới về giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên nghiệp với quyền tiếp cận tới nhiều cơ hội khác nhau trên thị trường tài chính toàn cầu. Bất kể kinh nghiệm giao dịch của bạn ở mức nào, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn tìm thấy sự tự do tài chính trên thị trường tài chính toàn cầu.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tối ưu và chúng tôi không ngừng phát triển các dịch vụ của mình để cải thiện giúp khách hàng đầu tư vào thị trường tài chính.

Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cho phép họ đạt được mục tiêu giao dịch của mình và cam kết tạo ra một môi trường năng động để cung cấp khách hàng tất cả các công cụ cần thiết mà họ cần cho trải nghiệm giao dịch của mình.

 

Giao dịch với T4Trade có nghĩa là giao dịch với một nhà môi giới công bằng và có uy tín. Tất cả các khách hàng của chúng tôi được hưởng các điều kiện giao dịch giống nhau bất kể quy mô đầu tư của họ.

Giá trị cốt lõi

A green arrow precisely hitting the bullseye on a target.
Chính trực
A hand with a green heart symbolizes love and compassion.

Trung thực

A hand holding a heart-shaped object with green and pink colors

Minh bạch

A green shield with a green tick and white background

Độ tin cậy

A green light, innovation

Linh hoạt

Green check mark symbol inside a gear wheel icon
Đổi mới
liên tục

Lời hứa của chúng tôi

Chúng tôi nuôi dưỡng văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm và luôn quan điểm hướng đến người dùng, kết hợp với chuyên môn giao dịch vững chắc. Chúng tôi mong muốn duy trì danh tiếng như là một nhà môi giới đáng tin cậy và uy tín và phục vụ khách hàng của chúng tôi theo cách mà họ mong đợi.

Từ hỗ trợ đa ngôn ngữ 24 giờ cho đến một loạt các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đã xây dựng nền tảng vững chắc cho một môi trường giao dịch minh bạch và tiên tiến cho tất cả các nhà giao dịch. Giao dịch ngay
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Two traders holding up a laptop displaying t4trade, with coins in the background
Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.