The trade4trade logo symbolizing global trade

Chênh lệch

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
A T4trade icon with green color
A tablet displaying a trading screen with stock charts and numbers

Giao dịch với chênh lệch cạnh tranh

Dù bạn chọn thị trường tài chính nào để giao dịch, bạn sẽ luôn cần xem xét chi phí của mình và sự khác biệt về giá giữa việc mua hoặc bán một tài sản cơ bản, còn được gọi là mức chênh lệch. Các nhà giao dịch giao dịch cổ phiếu cũng sẽ quen thuộc với chênh lệch Giá Mua: Bán. Mức chênh lệch càng cao, chi phí của bạn càng cao và ngược lại.

T4Trade cung cấp cả mức chênh lệch cố định và thả nổi. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể chọn tài khoản chênh lệch phù hợp với mình và khám phá các cơ hội với các điều kiện tuyệt vời của chúng tôi.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Mức Chênh lệch cố định và thả nổi

Có hai loại chênh lệch: cố định và thả nổi hay còn gọi là linh hoạt. Chenh lệnh cố định được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường. Chênh lệch thả nổi rất linh hoạt và có thể dao động bất ngờ tùy thuộc vào sự biến động của thị trường. Chênh lệch thả nổi có thể cao hoặc thấp, tùy thuộc vào tin tức và sự kiện thị trường và do đó có thể mang lại cơ hội hoặc dẫn đến chi phí cao hơn.

A pink padlock icon on a white background, symbolizing security and protection.
a purple cycle

Mức Chênh lệch cố định

Chênh lệch cố định không thay đổi theo thời gian và cho phép bạn xác định chi phí giao dịch trước. Chúng ổn định và giá cả rõ ràng ngay từ đầu. Chi phí chênh lệnh cố định thường cao hơn so với thả nổi.

A green square with a green arrow pointing right.
a green cycle

Mức Chênh lệch thả nổi

Chênh lệch thả nổi thường thấp hơn, nhưng vì chúng dao động nhanh nên phù hợp hơn cho các nhà giao dịch giữ các vị thế dài hạn. Trong thời gian chênh lệch giãn, bạn có thể tự bảo vệ mình bằng cách giới hạn đòn bẩy hoặc giữ giao dịch cho đến khi mức chênh lệch ổn định. Tùy thuộc vào bạn xác định loại chênh lệch nào phù hợp nhất.

Mức Chênh lệch cao và thấp

Tin tức là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự dễ thay đổi và biến động của thị trường. Dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trên lịch kinh tế cũng có thể tác động đến điều kiện thị trường, vì tin tức vượt quá mong đợi và sự đồng thuận của thị trường hoặc gây thất vọng, tạo ra biến động bất ngờ. Các nhà cung cấp thanh khoản, giống như chính các nhà giao dịch, không thể dự báo biến động và họ cố gắng giảm thiểu một số rủi ro của mình bằng cách mở rộng chênh lệch.

Blue square icon with check mark symbol
a blue cycle

Mức Chênh lệch cao

Khi có sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán, thì mức chênh lệch được coi là cao. Các cặp tiền tệ chính thường có mức chênh lệch thấp, trong khi các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi thường có mức chênh lệch cao. Chênh lệch cao hơn bình thường là kết quả của sự biến động cao hoặc thanh khoản thấp. Trước những tin tức quan trọng hoặc trong các sự kiện chính trị quan trọng như cuộc bầu cử Hoa Kỳ, mức chênh lệch (spread) có thể giãn ra đáng kể.

two red arrows facing each other
a red cycle

Mức Chênh lệch thấp

Khi có một sự khác biệt nhỏ giữa giá mua và giá bán, thì chúng tôi coi mức chênh lệch là thấp. Các nhà giao dịch thích giao dịch với mức chênh lệch thấp thường là trong các phiên ngoại hối chính. Chênh lệch thấp có nghĩa là có độ biến động thấp và tính thanh khoản cao.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Mức thả nổi thực
Ghi chú: Tất cả các mức chênh lệch là chỉ định, để xem các giá trị thời gian thực, khách hàng nên tham khảo terminal khách hàng.
Mức cố định thực
Ghi chú: Tất cả các mức chênh lệch là chỉ định, để xem các giá trị thời gian thực, khách hàng nên tham khảo terminal khách hàng.
Chênh lệch cố định trực tiếp trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành Chênh lệch thả nổi trực tiếp.
Mức chênh lệch cố định ở trên được áp dụng trong điều kiện giao dịch bình thường trong phiên giao dịch ban ngày. Trong phiên giao dịch ban đêm biến động hơn, mức chênh lệch cố định sẽ lớn hơn so với những gì được hiển thị ở trên.
Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.