The trade4trade logo symbolizing global trade

Giao dịch

A T4trade icon with green color
Cryptocurrency trading platforms for secure and efficient transactions.

Khai phá tiềm năng của bạn với T4Trade

Tại T4Trade, chúng tôi cung cấp các công cụ và hỗ trợ để giúp bạn phát triển kỹ năng giao dịch và khai phá tiềm năng của mình. Bạn có thể tận dụng các điều kiện và sản phẩm giao dịch tuyệt vời, bao gồm nhiều loại tài khoản và chênh lệch linh hoạt trên một loạt các tài sản. Tham gia và chọn loại tài khoản phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và bắt đầu giao dịch với mức chênh lệch cạnh tranh. Với T4Trade, chúng tôi cung cấp một nền tảng đáng tin cậy, thực hiện nhanh chóng và điều kiện giao dịch vững chắc.

Các loại tài khoản

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau để bạn lựa chọn:

  1. Standard
  2. Premium
  3. Privilege
  4. cũng như tài khoản Cent

Bạn có thể truy cập hơn 300 công cụ cơ bản từ 6 loại tài sản ở một số điều kiện cạnh tranh nhất. Chọn tài khoản phù hợp với bạn nhất và bắt đầu giao dịch với sự tự tin.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

So sánh chênh lệch tài khoản

Với T4Trade, bạn có thể tiếp cận mức chênh lệch cạnh tranh với cả tài khoản Live Floating (trực tiếp thả nổi) và Live Fixed (trực tiếp cố định). Chênh lệch cố định cho phép bạn giao dịch với mức chênh lệch được xác định trước và ổn định mà không phải lo lắng về những thay đổi đột ngột. Với chênh lệch thả nổi, bạn có thể tiếp cận mức chênh lệch cạnh tranh hơn, nhưng chúng rất linh hoạt và có thể dao động tùy theo điều kiện thị trường.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Contracts for Difference (CFD)

A Forex Analytics to enhance your trading performance effectively.

CFD là gì?

CFD (Hợp đồng chênh lệch) cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của các tài sản tài chính khác nhau mà không cần sở hữu chúng trực tiếp. Với hợp đồng CFD, bạn đồng ý thanh toán chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản cơ bản. Bạn có thể hưởng lợi nếu giá di chuyển theo hướng bạn đã suy đoán, nhưng bạn có thể phải chịu lỗ nếu giá của tài sản cơ bản di chuyển ngược lại với bạn.

Forex trading app for Android - A mobile application designed for trading foreign exchange on Android devices.

Giao dịch CFD

Là một nhà giao dịch, bạn có thể giao dịch CFD cho bất kỳ tài sản tài chính nào, vì bạn không cần phải sở hữu tài sản cơ bản. Với giao dịch CFD, bạn đang giao dịch sự thay đổi giá của tài sản cơ bản và đó là một cách phổ biến hơn cho các nhà giao dịch trực tuyến tham gia vào thị trường tài chính. Với T4Trade, các nhà giao dịch có thể truy cập CFD trên một loạt các thị trường bao gồm ngoaị hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

Khi bạn mua hợp đồng CFD, bạn suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản. Ví dụ: nếu bạn mua CFD trên vàng, bạn sẽ suy đoán về biến động giá của vàng mà không sở hữu bất kỳ loại vàng thực tế nào.

Đòn bẩy

Khi bạn giao dịch CFD, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ cần sử dụng một số vốn nhỏ để kiểm soát một vị trí lớn hơn nhiều trên thị trường. Mặc dù đòn bẩy cho phép bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn, nhưng nó cũng có thể phải chịu tổn thất lớn hơn.

Swaps

Phí qua đêm hoặc tái đầu tư đề cập đến các khoản phí bổ sung có thể phát sinh qua đêm khi các nhà giao dịch để các vị thế giao dịch mở. Phí được áp dụng bởi nhà môi giới để các nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ một vị trí đòn bẩy sau giờ giao dịch thị trường hoạt động.

Giá mua và giá bán

Giá CFD thường được tìm thấy dưới dạng báo giá gấp đôi được gọi là giá mua và giá bán. Cặp giá này cho thấy mức giá tiềm năng tốt nhất mà tại đó một tài sản có thể được bán và mua tại một thời điểm cụ thể. Giá mua là giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả, trong khi giá chào bán hoặc giá chào bán là giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Giá mua hầu như luôn thấp hơn giá bán.

Mức Chênh lệch

Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán được gọi là "chênh lệch". Chênh lệch là chi phí giao dịch CFD. Các nhà giao dịch tìm kiếm chênh lệch nhỏ, vì mức chênh lệch nhỏ hơn thường có nghĩa là tài sản cụ thể có tính thanh khoản cao hơn. Mặt khác, các tài sản có chênh lệch giá mua - giá bán "lớn" có thể tốn kém và mất thời gian hơn. Đôi khi, chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể mở rộng do thiếu thanh khoản hoặc biến động thị trường vì các nhà giao dịch sẽ tránh trả nhiều tiền hơn hoặc chấp nhận ít hơn một ngưỡng cụ thể, khi mua hoặc bán một tài sản tương ứng.

Tại sao nên giao dịch CFD với T4Trade

Bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn tiền tệ, kim loại, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu và hợp đồng tương lai của chúng tôi và bắt đầu giao dịch với các điều kiện cạnh tranh và hỗ trợ tận tâm.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Top cryptocurrency trading platforms displayed on a laptop with MT4, showcasing forex data.
Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.