The trade4trade logo symbolizing global trade

Giao dịch Ngoại hối

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều

mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Best trading platform shown on a Mac screen with forex data
T4Trade Logo on a Black Background: A Striking Emblem of Financial Excellence and Trading Precision
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion

Tiếp cận thị trường 6,6 nghìn tỷ đô la

Tham gia vào thị trường ngoại hối trị giá 6,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày với T4Trade.
Giao dịch ngoại hối với CFD thông qua nền tảng giao dịch MetaTrader 4 hàng đầu của chúng tôi. Bạn có thể truy cập hơn 80 cặp tiền tệ bao gồm các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất như EUR / USD, GBP / USD hoặc USD / JPY và hưởng lợi từ chênh lệch thấp và chi phí thấp.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Tại sao nên giao dịch ngoại hối?

Icon of a currency converter tool, featuring two arrows pointing in opposite directions with various currency symbols in the background.

Tính thanh khoản cao

Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường hấp dẫn nhất để giao dịch vì số lượng lớn các loại tiền tệ được giao dịch hàng ngày. Điều này có nghĩa là sẽ luôn có ai đó sẵn sàng mua hoặc bán tiền tệ của bạn.

Logo design in pink and white with a dollar sign.

Linh hoạt

Thị trường ngoại hối rất linh hoạt cho phép các nhà giao dịch giao dịch tiền tệ 24 giờ một ngày và năm ngày một tuần.

Blue Chart Diagram: Visualizing Financial Data with Precision and Clarity for Informed Decision-Making.

Chênh lệch cạnh tranh

Nhận giá tốt nhất bằng cách giao dịch ngoại hối với chênh lệch cố định hoặc linh hoạt, bắt đầu từ 1 pip.

White Rocket Soaring with Purple Flames, Symbolizing Dynamic and Prosperous Financial Lift-off.

Đòn bẩy

Với giao dịch ký quỹ, bạn có thể sử dụng vốn của mình một cách hiệu quả vì bạn chỉ cần cung cấp tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị vị thế của mình.

Với đòn bẩy, bạn tăng tiềm năng kiếm lợi nhuận, nhưng bạn cũng tăng khả năng tiếp xúc với biến động tiền tệ nếu thị trường đi ngược lại với bạn.

Green and White Arrows Facing Each Other, Signifying Dynamic and Opposing Market Forces.

Biến động

Khối lượng lớn các giao dịch tiền tệ hàng ngày tương đương với sự biến động trong biến động giá của một số loại tiền tệ. Bạn có thể tạo doanh thu bằng cách suy đoán xem giá sẽ tăng hay giảm.

Tuy nhiên, có sẵn các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp là rất quan trọng để quản lý tài chính của bạn và phòng ngừa trước những biến động bất ngờ.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Giao dịch Ngoại hối là gì?

Foreign Exchange market, còn được gọi là thị trường ngoại hối, là một thị trường toàn cầu nơi các loại tiền tệ được giao dịch. Thị trường ngoại hối được tạo thành từ nhiều loại thị trường bao gồm thị trường giao ngay cũng như thị trường phái sinh. Thị trường phái sinh CFD (Hợp đồng chênh lệch) là phổ biến nhất đối với khách hàng bán lẻ.

Trong giao dịch ngoại hối, giá giao ngay của một loại tiền tệ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm triển vọng kinh tế, các sự kiện địa chính trị và tin tức và công bố dữ liệu.

Diagram featuring AUD/CAD and AUD/JPY, Backed by Three Flags, Unveiling Currency Market Dynamics.
Red and Green Bears Amidst Forex Data, Reflecting Market Sentiment and Trading Dynamics

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép bạn muahoặc bán (bán khống), và do đó bạn có thể kiếm lời nhưng cũng có thể thua lỗ từ biến động giá. Tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp, ví dụ: Euro so với Đô la Mỹ (EUR / USD).

Khi giao dịch ngoại hối, bạn đang mua hoặc bán một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác và không thực sự mua và trao đổi tiền tệ cơ bản.

Nền tảng giao dịch ngoại hối

A laptop displaying a stock trading screen with various graphs and numbers.

MetaTrader 4

Một nền tảng thân thiện với người dùng, lý tưởng cho người mới bắt đầu và người giao dịch chuyên nghiệp. Mt4 · cung cấp quyền truy cập cho chuyên gia tư vấn để thực hiện lệnh tự động.

A laptop screen displaying a forex chart, illustrating currency exchange rates and market trends.

Giao dịch web

MT4 WebTrader cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các thị trường. Bạn có thể giao dịch ngay lập tức vì không cần tải xuống.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Lưu ý quan trọng: Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc cắt ngang một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
* Tất cả các mức chênh lệch là chỉ định, để xem các giá trị thời gian thực, khách hàng nên tham khảo Terminal khách hàng.
Yêu cầu ký quỹ bằng không để mở một vị thế phòng ngừa rủi ro với điều kiện số dư ký quỹ là số dương (Mức ký quỹ > 100%);

The trading hours: starting daily from 00:00 to 24:00 server time Monday through Friday.
The server time is GMT + 2 (GMT + 3 is applied during summer time).
Leverage on CHF, DKK and CZK crosses will be set to Maximum 1:200.
Leverage on TRY crosses will be set to Maximum 1:50.
Leverage on CNH, TRY, BRL & MXN Crosses will be set to Maximum 1:100.
Leverage on RUB Crosses will be set to Maximum 1:20.

Thời gian giao dịch
Giờ giao dịch cho các cặp ngoại hối hiếm: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Đòn bẩy Lưu ý quan trọng: Công ty có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng theo bảng trên hoặc nếu không thích hợp khi xem xét hoạt động giao dịch của khách hàng.
Công ty có quyền sửa đổi phí qua đêm cho các khách hàng cụ thể khi có nghi ngờ lạm dụng giao dịch.
Yêu cầu ký quỹ để mở các vị thế mới sẽ được tính toán dựa trên đòn bẩy giảm mới; tuy nhiên, giá trị ký quỹ sẽ dựa trên đòn bẩy ban đầu. Bằng cách khởi động lại terminali giao dịch của khách hàng (tức là nền tảng), giá trị này sẽ thay đổi để thể hiện đòn bẩy mới.
Một thư nội bộ sẽ được gửi đến khách hàng thông báo về sự thay đổi đòn bẩy cũng như khởi động lại terminal giao dịch, để các tính toán ký quỹ tài khoản thể hiện đầy đủ đòn bẩy giảm mới.

Việc giảm đòn bẩy có thể xảy ra có thể gây ra việc ngừng một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.

Yêu cầu ký quỹ bằng không để mở một vị thế phòng ngừa rủi ro với điều kiện số dư ký quỹ là số dương (Mức ký quỹ > 100%); Giờ giao dịch: bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 giờ máy chủ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thời gian máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè). Đòn bẩy trên các cặp tỷ giá chéo RUB, CNH, TRY, BRL và MXN sẽ được đặt tối đa là 1:100. Đòn bẩy trên các cặp tỷ giá chéo CHF, DKK và CZK sẽ được đặt tối đa là 1:200. Giờ giao dịch cho các cặp ngoại hối hiếm: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành.

Phí qua đêm (Swaps) Lưu ý quan trọng: Swap thuộc chủ yếu vào mức lãi suất và hoa hồng của Công ty để chuyển một vị thế mở trong nửa đêm. Swap được tự động chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng. Công ty có quyền sửa đổi các giá trị swap của một khách hàng cụ thể trong trường hợp nghi ngờ lạm dụng giao dịch. Hoạt động được thực hiện ở 23,59 (giờ máy chủ) và có thể mất vài phút.
Từ thứ Sáu đến thứ Hai, swap được tính một lần. Từ thứ Tư đến thứ Năm, swap được tính theo kích thước gấp ba lần.
Công ty có quyền sửa đổi swap của một khách hàng cụ thể trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ lạm dụng giao dịch nào.

Chi tiết hợp đồng Lưu ý quan trọng: Yêu cầu ký quỹ bằng không để mở một vị thế phòng ngừa rủi ro với điều kiện số dư ký quỹ là số dương (Mức ký quỹ > 100%);
Giờ giao dịch: bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 giờ máy chủ từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Thời gian máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
Đòn bẩy trên các cặp tỷ giá chéo RUB, CNH, TRY, BRL sẽ được đặt tối đa là 1:100.
Đòn bẩy trên các cặp tỷ giá chéo CHF, DKK và CZK sẽ được đặt tối đa là 1:200.
Giờ giao dịch cho các cặp ngoại hối hiếm: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
A golden cube adorned with dollar signs, symbolizing wealth and prosperity.

Forex

Gold Bars Icon: Symbolizing Wealth and Prosperity with Stacked Bars of Precious Metal

Kim loại

Briefcase icon on black background.

Chỉ số

Golden Diamond: A Symbol of Precious Trading Commodities, Radiating Opulence and Wealth in the Financial Realm.

Hàng hoá

button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

A golden cube adorned with dollar signs, symbolizing wealth and prosperity.

Forex

Gold Bars Icon: Symbolizing Wealth and Prosperity with Stacked Bars of Precious Metal

Kim loại

Briefcase icon on black background.

Chỉ số

Golden Diamond: A Symbol of Precious Trading Commodities, Radiating Opulence and Wealth in the Financial Realm.

Hàng hoá

button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.