The trade4trade logo symbolizing global trade

Giải phóng tiềm năng giao dịch của bạn với TradeCopier

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
A collage of mobile phone screens displaying various online money transfer apps.
Two Mobiles Displaying Money, Surrounded by Two Traders, Capturing the Essence of Collaborative Financial Success.

Join the Top
Traders League

Bi-monthly Trading Competition

prize pool*

Already registered?
Log in here to open a new account.

All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and Conditions apply.

Ứng dụng giao dịch di động của T4Trade

Nâng tầm giao dịch của bạn
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Mobile Phone with Financial Insights: Diagram, Gold Bars, Commodities, and Dollar Signs Encircling, Unveiling Wealth Opportunities.
13 – 17 February 2023 ·
Limited-time offer

A Valentine’s Deal You’ll Love

Deposit $250 instead of $500 and get an extra boost with our 40% Takeoff Bonus*

*Terms and Conditions apply. Bonus cannot be withdrawn. All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.

Christmas Advent Calendar Draw

Enter & Win Gifts*
15 winners
Valid from 5th - 23rd December 2022
*Terms & Conditions apply
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion

Giải phóng tiềm năng giao dịch của bạn với TradeCopier

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
A collage of mobile phone screens displaying various online money transfer apps.
Two Mobiles Displaying Money, Surrounded by Two Traders, Capturing the Essence of Collaborative Financial Success.

Ứng dụng giao dịch di động của T4Trade

Nâng tầm giao dịch của bạn
QR code with the word "t4" in black and white.
QR code with the word "t4" in black and white.
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Mobile Phone with Financial Insights: Diagram, Gold Bars, Commodities, and Dollar Signs Encircling, Unveiling Wealth Opportunities.

Khám phá cơ hội giao dịch với T4Trade T4Trade

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Two people jumping with laptops, engaging and exploring trading with t4trade

Khám phá cơ hội giao dịch với T4Trade T4Trade

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Two people jumping with laptops, engaging and exploring trading with t4trade

Nhận thêm một khoản tiển tặng thêm với tiền thưởng độc quyền của chúng tôi **

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

*Điều khoản &điều kiện áp dụng. Tiền thưởng không thể rút được.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Two individuals joyfully leaping on a green backdrop adorned with coins, symbolizing exclusive bonuses in the forex market.

Nhận thêm một khoản tiển tặng thêm với tiền thưởng độc quyền của chúng tôi **

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

*Điều khoản &điều kiện áp dụng. Tiền thưởng không thể rút được.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Two individuals joyfully leaping on a green backdrop adorned with coins, symbolizing exclusive bonuses in the forex market.

Giao dịch 300+
instruments
with world-class platforms

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Τrading app for Android: A user-friendly platform for buying, selling, and monitoring markets on your Android device.
Previous
Next
T4Trade Mobile App: Empowering Investments with Logo, Diagram, and 'Buy Now' Button for Seamless Trading Experience.

Tận hưởng những lợi ích của việc
giao dịch với một nhà môi giới mạnh mẽ:

Tận hưởng những lợi ích của việc
giao dịch với một nhà môi giới mạnh mẽ:

T4Trade Mobile App: Empowering Investments with Logo, Diagram, and 'Buy Now' Button for Seamless Trading Experience.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Thị trường

Khám phá hơn 300 công cụ trên 6 loại tài sản và giao dịch CFD
với các điều kiện giao dịch tuyệt vời.

Black button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

Black button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều

mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Chọn một tài khoản giao dịch phù hợp với bạn nhất

Chọn giữa các tài khoản Standard, Premium, Privilege và Cent và tham gia thị trường với các điều kiện giao dịch tuyệt vời.

So sánh các loại Tài khoản T4Trade

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp

a button with a red circle looking left

Tài khoản Cent

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp
Standard Premium Privilege
Chênh lệch trung bình 1.8 1.6 1.1
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000 lên đến 1:1000 lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP USD, EUR, GBP USD, EUR, GBP
Khối lượng lot tối thiểu 0.01 0.01 0.01
Hoa hồng

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp

a button with a red circle looking right

Tài khoản Cent

Tài khoản Cent Standard
Chênh lệch trung bình 1.8
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USC
Khối lượng lot tối thiểu 0.01
Hoa hồng

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp

a button with a red circle looking left

Tài khoản Cent

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp
Standard
Chênh lệch trung bình 1.8
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP
Khối lượng lot tối thiểu 0.01
Hoa hồng
Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp
Premium
Chênh lệch trung bình 1.6
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP
Khối lượng lot tối thiểu 0.01
Hoa hồng
Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp
Privilege
Chênh lệch trung bình 1.1
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP
Khối lượng lot tối thiểu 0.01
Hoa hồng

Chênh lệch thả nổi
và cố định trực tiếp

a button with a red circle looking right

Tài khoản Cent

Tài khoản Cent Standard
Chênh lệch trung bình 1.8
Đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:1000
Tiền tệ cơ sở USC
Khối lượng lot tối thiểu 0.01
Hoa hồng

Ghi chú:
Tất cả các mức chênh lệch là chỉ định, để xem các giá trị thời gian thực, khách hàng nên tham khảo terminal khách hàng.
Trong quá trình di chuyển, chênh lệch phiên giao dịch Ban đêm biến động sẽ rộng hơn so với những gì được hiển thị ở trên.
Mức chênh lệch cố định ở trên được áp dụng trong điều kiện giao dịch bình thường trong phiên giao dịch ban ngày. Trong phiên giao dịch ban đêm biến động hơn, mức chênh lệch cố định sẽ lớn hơn so với những gì được hiển thị ở trên.
Chênh lệch cố định trực tiếp trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT +2) sẽ được thay đổi thành Chênh lệch thả nổi trực tiếp.
T4Trade có quyền sửa đổi phí hoa hồng mà không cần thông báo trước cho các tài khoản có đơn vị tiền tệ cơ sở không phải là USD, để duy trì sự tương đương tỷ giá hối đoái so với phí hoa hồng chuẩn USD

Tăng cường giao dịch của bạn

T4Trade cung cấp ba phần thưởng tiền gửi để giúp bạn bắt đầu:
Tiền thưởng 100%, Tiền thưởng 40% và Tiền thưởng 20% .
Three iPhones displaying T4trade app on their screens.

Giao dịch với nhiều phần thưởng thêm

Tiền thưởng tiền gửi của chúng tôi cung cấp thêm sức mạnh khi bạn mới bắt đầu. Khám phá thị trường với sự thúc đẩy thêm từ T4Trade.

*Tiền thưởng không thể rút được.

Tất cả các giao dịch đều

mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Giao dịch với chênh lệch cạnh tranh

Giao dịch ngoại hối với chênh lệch cố định hoặc linh hoạt, bắt đầu từ mức thấp nhất là 0,0 pips. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể chọn tài khoản chênh lệch phù hợp với mình và khám phá các cơ hội với các điều kiện tuyệt vời của chúng tôi.

Lưu ý:
Tất cả các mức chênh lệch là chỉ định, để xem các giá trị thời gian thực, khách hàng nên tham khảo terminal khách hàng.
Mức chênh lệch cố định ở trên được áp dụng trong điều kiện giao dịch bình thường trong phiên giao dịch ban ngày. Trong phiên giao dịch ban đêm biến động hơn, mức chênh lệch cố định sẽ lớn hơn so với những gì được hiển thị ở trên.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Nền tảng

Giao dịch tự tin với lựa chọn nền tảng của các nhà giao dịch. Tiếp cận nhiều thị trường tài chính một cách dễ dàng và hiệu quả bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch tiêu chuẩn cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên nghiệp. Có thể tùy chỉnh, với chức năng biểu đồ nâng cao và các công cụ giao dịch, MetaTrader 4 là nền tảng của bạn cho tất cả các thị trường.

A laptop displaying various indicators on the screen, used for trading on a web platform.
Làm thế nào chúng tôi giúp đỡ bạn?
Want to get in touch? We’d love to hear from you. Our customer support team is ready to provide you with an unparalleled level of support for any query. Just send us an email with your enquiry at support@t4trade.com.
Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.